ทะเลสาบอินเลที่มีชื่อเสียง

เมียนมาร์มีที่ดินไวน์เพียงสองแห่งเท่านั้นซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบอินเลที่มีชื่อเสียงสำหรับชาวประมงอินทาที่ยืนขึ้นด้วยขาข้างเดียวขณะที่จัดการอวนจับปลารูปกรวย ขับรถ 30 นาทีจากทะเลสาบไปยังภูเขาฉานคือไร่ไวน์ Aythaya ซึ่งเปิดในปี 1999 ชิมไวน์เกิดขึ้นในร้านอาหาร Sunset Wine Garden ที่พระอาทิตย์ตกดินเหนือไร่องุ่น

Red Mountain Estate เปิดในปี 2002 และเป็นโรงกลั่นเหล้าองุ่นแห่งเดียวในพม่า โรงงาน 400,000 แห่งถูกนำเข้าจากฝรั่งเศสและสเปนหลังจากการทดลองเพื่อตรวจสอบว่าโรงงานใดจะเติบโตได้ดีที่สุดในภูมิภาคที่เป็นเนินเขา แฟนไวน์ที่แท้จริงอาจมีการทำเครื่องหมายภูมิภาคองุ่นที่ดีออกรายการของพวกเขา โชคดีที่ทุกวันนี้ยังมีโลกไวน์อีกมากให้พิชิต