ความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ

นักลงทุนในตลาดหุ้นยังมีความหวังความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งเพื่อกระตุ้นการไหลเข้าของเงินทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับนักลงทุนไม่สำคัญที่พรรคการเมืองจัดตั้งรัฐบาลใหม่ตราบใดที่สามารถสร้างเสถียรภาพและไม่มีความวุ่นวายทางการเมือง การประท้วงทางการเมืองหลังการเลือกตั้งอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ

และกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเขากล่าว นอกจากนี้เขายังกล่าวเสริมว่านักลงทุนต่างชาติกังวลเป็นพิเศษว่ารัฐบาลใหม่จะอ่อนแอซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่สงบทางการเมือง รัฐบาลใหม่ควรส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนโยบาย ทำในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคการผลิตนายเกรียงไกรเธียรนุกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) กล่าว รัฐบาลใหม่ควรให้ความสำคัญกับการกระจายและการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมของไทย