การเรียกร้องสิทธิ์ความชอบธรรมและเสรีภาพ

บทบาทของครูต้องไปไกลกว่าการบรรยายในยุคที่เทคโนโลยีขั้นสูงทำให้ผู้คนห่างไกลจากกันและกันและข้อมูลออนไลน์เป็นส่วนผสมของความจริงและการโกหกสมาชิกวงรอยัลโซนิคศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรสวัสดิ์กล่าวในการประชุมสุดยอด เธอกล่าวในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 11 ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ครูต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยการเรียกร้องสิทธิ์ความชอบธรรมและเสรีภาพเนื่องจากประเทศกลายเป็นสังคมประชาธิปไตยมากขึ้นการศึกษาเน้นชีวิตและการพัฒนาทางสังคมจะแตกต่างกันไปมากขึ้นและบทบาทของครูจะขยายจากการเป็นวิทยากรความรู้เพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองของเยาวชน , หัวใจและจิตใจ