การตอบสนองที่ไม่พึงประสงค์

งานของเราก่อให้เกิดคำถามมากมายและตอนนี้เราต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับการตอบคำถามเหล่านี้ แต่ผลเบื้องต้นสนับสนุนสมมติฐาน toxin ซึ่งเรียกว่าสารเคมีในสิ่งแวดล้อมเช่นมลพิษทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรม การเผาไหม้และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และควันบุหรี่อาจทำให้ผิวเสียหายและทำให้ IgE เพิ่มขึ้นทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของ IgE

อาจมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขึ้นของโรคภูมิแพ้ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เธออธิบายว่า IgE อาจมีวิวัฒนาการไปสู่การปฏิบัติเมื่อผิวสัมผัสสิ่งที่เป็นพิษ “อาจเป็นได้ว่า IgE จะทำให้เกิดผื่นขึ้นหรือการตอบสนองที่ไม่พึงประสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อผิวสัมผัสสิ่งที่อาจเป็นพิษนี้จะส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังร่างกายว่าสิ่งนี้เป็นอันตราย – อย่าแตะต้องอีกครั้ง